This text is replaced by the Flash movie.

III Konferencja

 

1 lutego 2011 r. odbyła się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej Konferencja Tematyczna pod hasłem "Polskie i węgierskie zwyczaje i obrzędy ludowe". Uczniowie węgierscy prezentowali tradycje weselne, polscy obrzędy występujące na przestrzeni całego roku kalendarzowego: Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, dożynki, andrzejki. Obie grupy występowały w pięknych strojach ludowych i wykonywały typowe dla regionu tańce i pieśni ludowe.