This text is replaced by the Flash movie.

IV Konferencja




30 maja 2011 r. odbyła się ostatnia konferencja historyczna poświęcona polskim i węgierskim świętym i błogosławionym. Uczniowie polscy przedstawili sylwetki Św. Wojciecha, Św. Jadwigi, Św. Maksymiliana Kolbe, Bł. Jerzego Popiełuszki oraz Bł. Jana Pawła II. Uczniowie węgierscy przygotowali przedstawienie o Św. Małgorzacie, która w XIV w. przyczyniła się do uratowania Węgier przed najazdem tatarskim.Konferencja pozwoliła jeszcze raz zrozumieć jakie wartości są ważne dla naszych szkół i uczniów.