This text is replaced by the Flash movie.

Eger

Tekst polski English version  

EGER – WIADOMOŚCI OGÓLNE

Eger położony jest w północno-wschodniej części Węgier w rozległej dolinie między Górami Bukowymi i pasmem Matra, zaledwie 130 km od Budapesztu. To bez wątpienia piękne miasto słynne jest z urokliwych i ciekawych zabytków, znanych term oraz produkcji wina. Miasto zachwyca bogactwem architektury, wąskimi, malowniczymi uliczkami oraz swoistym powiewem orientu. Od wielu stuleci pełni rolę religijnego, oświatowego i kulturalnego centrum regionu północnych Węgier.


Widok na Eger i pobliskie wzgórza. Po lewej stronie widoczna Bazylika.


Eger jest stolicą i jednocześnie największym miastem komitatu Heves. Komitat jest odpowiednikiem polskiego województwa. Miasto liczy 56 tysięcy mieszkańców i liczba ta od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Większość mieszkańców (96%) stanowią Węgrzy, wśród których ponad 60% stanowią katolicy.

 EGER - HISTORIA


                Plemiona madziarskie, które w X wieku osiedliły się na terenie dzisiejszego Egeru, zastały ślady Celtów, Germanów i Słowian. Pierwszy król Węgier, Stefan I Święty, około 1000 r. ustanowił tutaj biskupstwo i patronował budowie katedry. Pierwszym ciosem dla Egeru był najazd Tatarów, którzy spalili i wyludnili miasto. Zaraz potem król Bela IV wydał pozwolenie na budowę biskupiej twierdzy. Zdziesiątkowaną miejscową ludność zasilili osadnicy z Włoch i Francji, których zasługą było prawdopodobnie wprowadzenie kultury winnej. Napływ rzeszy ludzi zatrudnionych przy budowie zamku i nowej katedry ożywił koniunkturę. W 1261 r. na wzgórzu zamkowym stała już romańska katedra - najpiękniejsza na Węgrzech. Dwa wieki później biskupi Egeru wznieśli obok świątyni piękny pałac, który stał się ośrodkiem kultury renesansowej. Dzisiaj jest on najstarszym zachowanym budynkiem w mieście.
                Po klęsce pod Mohaczem, kiedy Węgry stanęły w obliczu niewoli tureckiej, biskup Egeru z rozkazu króla przeznaczył 2/3 dochodów na modernizację twierdzy i żołd dla jej załogi. W 1550 r. komendantem zamku został legendarny Istvan Dobo. Kiedy jesienią 1552 r. 80-tysięczna armia turecka otoczyła Eger, charyzmatyczny komendant dowodził załogą liczącą (razem z kobietami i dziećmi) 2100 osób. Dnia 14 września rozpoczęło się 40-dniowe oblężenie tureckie, które nie było w stanie złamać oporu obrońców.
Turcy szeptali między sobą, że Dobo poi chyba swych żołnierzy byczą krwią, skoro z taką werwą odpierają ataki. Tymczasem było to tylko miejscowe wino, zwane odtąd egri bikaver, czyli egerska bycza krew. Turcy rezygnując ze zdobycia zamku, nie wiedzieli, że załoga walczyła ostatkiem sił. Bohaterska obrona Egeru stała się dla Węgrów kultowym epizodem własnej historii, a opowieści o bohaterstwie obrońców, o kobietach lejących wrzątek i smołę na wroga, przez długie lata niewoli opowiadane były "ku pokrzepieniu serc". Epilog wydarzeń był jednak dość smutny: wskutek problemów finansowych i braku zrozumienia u władz, Istvan Dobo zrzekł się funkcji kapitana twierdzy. Jego następcy, dowodzący załogą złożoną głównie z najemników, pół wieku później oddali Eger Turkom. Pod koniec XIX w. dramatyczny przebieg walk opisał Geza Gardonyi. Jego porywająca powieść "Gwiazdy Egeru" została przetłumaczona na kilka języków (w tym na polski), a także posłużyła za kanwę filmu Zoltana Yarkonyiego nakręconego w latach 60-tych.
                Wynikiem trwającego 90 lat panowania Turków w Egerze była islamizacja miasta. Na placach pojawiły się meczety i minarety oraz łaźnie tureckie, a po uliczkach zaczął się rozchodzić zapach tureckiej kawy. Okres niewoli, który spustoszył miasto ekonomicznie i kulturalnie, miał dwa pozytywne następstwa: zaszczepienie Węgrom kultury łaziebniczej, związanej z wykorzystaniem własnych źródeł termalnych, oraz wprowadzenie cennej bałkańskiej odmiany ciemno-granatowych winogron, znanych do dziś pod nazwą kadarka.     Po wyzwoleniu z niewoli tureckiej Eger, w odróżnieniu od większości kraju, nie popadł w niewolę habsburską, lecz stał się najpierw wolnym miastem królewskim, a następnie biskupim. XVIII wiek był okresem wielkiego odrodzenia, wtedy też Eger uzyskał dzisiejszą barokową szatę, stając się "...czystym węgierskim barokiem wyśnionym z wapienia Gór Bukowych". Światli biskupi zbudowali nie tylko potężną bazylikę i okazały pałac, lecz również imponujący gmach Liceum, z  przepiękną biblioteką i obserwatorium astronomicznym. Obiekt miał też pełnić funkcję uniwersytetu, ale niestety Habsburgowie konsekwentnie torpedowali ów zamysł, a Józef II nawet wymyślił, by urządzić w gmachu koszary. Idea biskupa Eszterhazyego ziściła się dopiero w naszych czasach - dzisiaj w zabytkowym Liceum mieści się uniwersytet.
                W XVIII i XIX wieku w mieście osiedlili się liczni przybysze z Bałkanów, głównie Serbowie i Grecy, wśród których byli wybitni artyści i rzemieślnicy. Nie zabrakło również społeczności żydowskiej. Śladem po nich są nie tylko miejscowe nazwiska, lecz również piękna cerkiew i dwie nieczynne synagogi. Po 1945 r. komunistyczne władze zamierzały uprzemysłowić Eger, aby pozbawić go klerykalnej i "burżuazyjnej" tradycji. W zabytkowym centrum zbudowano kilka betonowych budynków. W 1968 r. na fali liberalizacji objęto barokowy Eger ochroną prawną, dzięki czemu przetrwał do naszych czasów w stanie niewiele zmienionym, zachowując dużo uroku i szczyptę orientalnej tradycji.
 
EGER

 Magyar tribes which settled in the area of toodays Eger found traces of Celts, Germans and Slavs. Saint Stephen was crowned in 1000 founded one of the ten bishoprics and he first cathedral of Eger.

The first blow for the town was the Mongol invasion in 1241, when the town was ransacked and burned down. After that, the King Béla the Fourth gave a permit for the building a stone fortress.  Eger grew up around its former cathedral and has remained an important religious centre in Hungary since its foundation. The 14th-16th centuries were an age of prosperity for Eger. Winegrowing, for which the town is still famous for, began to be important around that time. The bishops of Eger built beautiful buildings in the city during 18th and 19th centuries.

During the Turkish advance into Central Hungary, Eger became an important border fortress, successfully defended by Hungarian forces in the 1552Siege of Eger, in the face of overwhelming odds. The castle's defenders, under the command of Captain Istvan Dobo are said to have numbered fewer than 2,000, including women and children, but successfully held off a Turkish army of 80,000 soldiers. The first writer of note to draw on the story was the Hungarian renesans poet and musician Sebastyen Tinodi Lantos (c. 1510-1556), whose account may have come partly from eye witnesses. Most Hungarians know best the version of this story found in the 1899 novel "Eclipse of the Crescent Moon" (Hungarian "Egri csillagok", lit. "Stars of Eger") by the 19th century Hungarian author Gardonyi Geza, which is set reading under the Hungarian national curriculum.

However, Eger was attacked in 1596 by a bigger army of Turks, who took over the castle after a short siege. Then followed 91 years of Ottoman rule in which Eger was the seat of a Turkish vilayet (administrative division). Churches were converted into mosques, the castle rebuilt, and other structures erected, including public baths and minarets.

The rule of the Turks in Central Hungary began to collapse after a failed Ottoman attempt to capture Vienna. The Vienna-based Habsburgs, who controlled the rest of Hungary, apart from Transylvania, steadily expelled the Turks from the country. The castle of Eger was starved into surrender by the Christian army led by Charles of Lorraine in 1687, after the castle of Buda had been retaken in 1686.

  After the expelling of the Turks, the town was considered by the imperial regiment as a demesne of the Crown. Leopold the First established Eger as a free royal borough in 1688, which meant that it was relieved from the ecclesiastic manorial burdens. This state lasted until 1695, when György Finesse, the returning bishop, had the former legal status of a bishopric town restored by the monarch.

Location

Eger is located in the north-east part of Hungary between the wooded Bükk and Mátra hills130 km eastward from Budapest. The baroque town of Eger with its huge past history, historic monuments and world-famous wines is one of Hungary's most popular tourist destinations.Eger is the capital of Heves county and is a centre of administration, health care, religion, education and culture.

The city is an Episcopal residence for more than 1000 years.

The main attraction of the city is the Castle, which walls include the Gothic remains of the Medieval cathedral, the renovated episcopal palace and the Castle museum.

The region of Eger is world-famous about its renowned wine production, thanks to the settling French (13 th century) , bringing the knowledge of viticulture. The city is the home of the legendary Bull's Blood wine.

Thermal tourism is also playing a huge role in the city's life, based on the nearly 50 °C thermal springs of Eger.


Districts of Eger

Almagyar - This hill in the Eastern part of the town is one of the posh areas of Eger, near to the castle. Almár - The northernmost part of the town, mostly weekend cottages can be found here. Belváros (Downtown) - The centre of Eger is often called "the Baroque Pearl of Europe". Berva housing estate Castle of Eger - The oldest and most famous part of Eger. Cifra hóstya - North from downtown, this part of the town is full of small houses and narrow one-way streets. Csákó - Garden town area with larger houses, east of the train station. Érsekkert (Bishop's Garden) - The largest park of Eger with sport facilities, a small lake, and a fountain. Felnémet - This village was annexed to Eger in the second half of the 20th century and still preserves the characteristics of a village. Felsőváros (Upper Town, former Cheboksary Housing Estate) - The largest housing estate of Eger is full of four- and ten-storied concrete buildings, providing homes for one third of the town's population. Károlyváros (Charles Town) - One of the largest districts of Eger, Károlyváros is west from downtown. Lajosváros (Louis Town) - This district is in the southern part of the town. Rác hóstya - Another garden town area west from Upper Town. Szépasszonyvölgy ("Valley of the Beautiful Women") - One of the most famous areas of Eger and the Eger wine districts, Szépasszonyvölgy is mostly known for its wine cellars. According to the legend, the dead Turkish soldiers were buried here in 1552, hence the district's name ("Dead Bodies Castle".) Vécseyvölgy - A garden town area with a small unpaved airport that's used for sport purposes only.


Trivia

Eger is one of only four Hungarian municipalities which have a Mars crater named after them (in 1976). It should be edited to reflect broader and more recent perspectives. Agria egercity.hu Full featured site of Eger with tourist information, maps, programmes - in Hungarian and English Egeronline.com - Comprehensive and richly illustrated articles, photogalleries, QuickTime VRs, and maps about Eger and its neighbourhood - in Hungarian and English City Info in Hungarian, English, German and Italian Official site Links to information in English, German, French and Dutch Guide to the Eger region at worldtravels.com A modern traveller's account of his visit to Eger Eger.lap.hu Link collection - in Hungarian Eszterházy College Eszterházy College - in Hungarian and English AgriaComputer Local news - in Hungarian egervaros.hu Aerial photography: Eger Eger and its surroundings on old postcards (collection of the city library)


Szépasszony Völgye is a beautiful wine growing valley just outside of the ever popular, historic and tourist city of Eger. The Valley is full of cellars and bars and many other attractions, to taste the famous "Egri Bikavér" and many other just as good wines.

 

Climate

Continental with Mediterranean and Atlantic influences. Average temperatures: January -2°C, July 23°C. The average temperature is between 8 and 10°C (higher on the southern parts of the county).