This text is replaced by the Flash movie.

KontaktGimnazjum nr 5
im. Św. Jana Kantego w Przemyślu

ul. Grunwaldzka 17
37-700 Przemysl

tel. 016 670 72 15
fax. 016 670 28 09

email: jackfirst@wp.pl

koordynator wymiany
Jacek Macina – Polski koordynator odpowiedzialny
za stronę internetową (Polish coordinator responsible
for the web page)

email: jackfirst@wp.pl

Gardonyi Geza Ciszterci Gimnazium, Szakkozepiskola es Kollegium (in) Eger

Csiky Sandor u.1
3300 Eger

tel. 0036 511240
fax 0036 511255

Utasi Tamás - A program magyar koordinátor iskolája (Hungarian coordinator of the exchange)

email: esegyember@gmail.com